You are currently viewing מושגי ייסוד בשיווק

מושגי ייסוד בשיווק

פרק 1:
– תפיסות בשיווק
– מצבי ביקוש
מה הוא שיווק – מדע אשר עוסק בזיהוי צרכים אצל שווקי מטרה (קהלי יעד, פלח שוק, שוק מטרה)
ובמתן מענה על הבעיות שלהם, באמצעות אסטרטגיה שיווקית, במהלך תהליך חליפין.
המשווק יכול להיות יצרן, יבואן או כל גורם אחר בערוץ השיווק, שדרכו עובד המוצר.

יצרן > סיטונאי (יבואן) > מביא לחנויות (קמעונאי) > מביאים לצרכנים.

בערוץ חד רמתי יש גורם אחראי אחד, סיטונאי. שאלה של נכון או לא נכון – זה לא נכון.
ערוץ חד רמתי – זה רק קמעונאי.
ערוץ חד רמתי – זה מהמוכר לקונה.

– סיטונאים לכאורה, הקמעונאים באמת – רוצים למכור בכמויות ולתת הנחה.
MLM – זו הפצה, שיטת הפצה.

כל גורם, אנחנו מסתכלים ממנו , אל הצרכנים.

כל חברה שמתעסקת בייצור / שיווק – היא משווקת.
ברוב החומר אין משמעות לדרג של ההפצה.

פילוח שוק – בסיסים ומשתנים.

מה המשווק ופלח השוק מחליפים זה עם זה?
תמורה. (כסף, הצבעה, תמיכה וכו’).

לנהל את השיווק עבורנו – צריך להצליח עבור הצרכנים.
מתי רכישת מוצר מוצלחת עבורנו? כשהמוצר מספק לנו את הצרכים שאנחנו רוצים וצריכים –
צריכים וצריך יותר טוב מהמתחרים.

– מוצר – כל דבר, אשר ניתן להציעו לשוק הצרכנים והעסוי לספק צורך ורצון.
– הצרכנים/השחקנים צריכים.
סוג מוצר מוחשי / לא מוחשי.
גם אריזה היא חלק מהמוצר.

– בשיווק אין דבר כזה להמציא צורך, כל הצרכים קיימים.
הצרכים רדומים, רק צריך להעיר אותם.

שיווק נועד לספק צרכים אצל צרכני מטרה , באמצעות אסטרטגיה שיווקית.

אסטרטגיה שיווקית:

בכדי לספק את הצרכים של צרכני המטרה, המשווק מתכנן ומפעיל אסטרטגיה שיווקית (תמהיל השיווק),
האסטרטגיה השיווקית כוללת 4 מרכיבים ובבסיסם המוצר, אשר מותאם לסיפוק הצרכים של שוק המטרה.
יתר 3 המרכיבים של אסטרטגיה שיווקית, לרוב מותאמים לסוג המוצר.
שהם המחיר, ההפצה והקידום.
ה-4 הם – המוצר, המחיר , ההפצה והקידום.

מה מספק את הצרכים של הקהלים? המוצרים.
איך יודעים מה הם הצרכים? מזהים צרכים על ידי סקרים ומחקרי שוק.

איפה שמשווק עושה מחקרי שוק, הוא מזהה את הצרכים.

יש להתאים בין המרכיבים – להתאים בין הפצה למוצר וגם להתאים את המחיר למוצר.
המוצר מותאם למחיר ויתר המרכיבים מותאמים למוצר.

יש תהליך חליפין, פילוח נתח שוק.
המוצר הוא רק מרכיב אחד, מכל אסטרטגיה שלמה – שיש לה 4 מרכיבים.

מי המשווק ומה הם משווקים וכך לענות על השאלה.
צריך להוציא נתונים על מוצר., כדי להכניס אותם ל-4 המרכיבים של אסטרטגיה שיווקית.

איך מזהים את המרכיבים?
צריך לראות על מה נשאלתי ועל המוצר אני אפרט.

– קידום:
איך פרסמו – קידום.

– מחיר:
כמה עולה המוצר.

– מוצר:
מרכיב המוצר באסטרטגיה השיווקית כולל, איזה מוצר או מוצרים המשווק משווק.
מה הוא מבחר המוצרים שהמשווק מציע לשוק.
איך אני קורא למוצרים שהוא משווק – המיתוג.
– מותג זו מערכת סימני הזיהוי החיצוניים של המוצר, אשר מזהים אותו ומסייעים לזהה אותו ולבדל אותו מהמתחרים.

מה היא מערכת סימני הזיהוי החצוניים של המוצר?
לוגו – השם בתוכו.
בידול – ליצור הבדלים מהמתחרים.

הפצה:
מה הם המוצרים שיש לו ומה הם המוצרים שהוא מציע לשוק, מהם.

ליישם באירוע, איזה מוצרים יש, מה הם המוצרים יש לו ומה הוא בעצם מציע לשוק.

מרכיב המוצרים.

– שוק מטרה, זיהוי צרכים, התאמת האסטרטגיה השיווקית – שלושתם נמצאים רק בתפיסה השיווקית והתפיסה השיווקית הוליסטית.
לא בשלושת התפיסות הראשונות.

אם החברה פונה לסטודנטים, פוסל את שלושת הראשונות.
אם הצרכנים צריכים את המוצר, פוסל את שלושת הראשונות.

איתי ורצ'יק

נמצא בתחום האינטרנט כבר משנת 2014. מורה ומרצה כבר משנת 2016. כמו כן, מעניק מיתוג עסקי לעסקים קטנים, בינוניים עד גדולים. מחבר אנשים ועסקים להשגת הפוטנציאל המרבי בעסקיהם, ובקידום להשגת מטרותיהם: קידום עסקי, מכירות, מיתוג עסקי ועוד – באינטרנט בשיתוף פעולה עם עסקים רבים בתחום. במדיה – פרסום, בניית האתר המדהים שלכם, קידום אתרים אורגני וממומן להשגת לקוחות והצלחה עסקית. שותף של גוגל – מה זה אומר? בסך הכול, זה אומר על מספר גבוה של לקוחות מרוצים אצלנו בסוכנות בשירות קידום ממומן בגוגל והסמכה רשמית של גוגל, בעזרת המבחנים המסמיכים של גוגל.

כתיבת תגובה